Muziekmakers voor kinderen van 6-9 jaar

In deze cursus leren kinderen eenvoudige liedjes spelen op allerlei instrumenten zoals melodica, keyboards, tafelharp, xylofoon en ukelele. Daarnaast wordt er volop geïmproviseerd met allerlei ritme instrumenten en boomwackers en wordt er zelf muziek ontworpen. Er wordt vooral auditief gewerkt maar kennismaking met notenschrift komt ook aan bod.

Deze cursus is een ideale basis voor een keuze van een instrument, omdat leerlingen ervaren hoe het is om op blaas, snaar- slag- en toetsinstrumenten te spelen. Ook het zingen komt aan bod waarmee ze zichzelf ook begeleiden op instrumenten. Er wordt bewust gewerkt met kleine groepjes (maximaal 3-6 kinderen) zodat iedereen de volle aandacht krijgt.

De cursus duurt 15 lessen. Kinderen kunnen vervolgens een instrument gaan bespelen via het Kunstpodium of een privé docent of een andere cursus van muziekmakeRijen gaan volgen. Bij voldoende belangstelling kan de cursus nog worden verlengd.

eLestijd:

  • Donderdag 16.10 u- 16.50 u (Geef je snel op voor een proefles in september!)
  • Vrijdag 16.10 u- 16.50 u (deze groep is speciaal voor kinderen uit groep 3. (Er zijn nog twee plekken beschikbaar!)
  • Kinderen vanaf groep 6 mogen ook instromen in de ukeleleklas op vrijdag om 17.40 u. Neem even contact op voor meer info.

Tarief: € 112,50 ,- per 15 lessen.

Thuis geen geld voor muzieklessen? kijk bij stichting leergeld!